Disclaimer voorwaarden

De voorwaarden zoals vermeld in deze disclaimer zijn van toepassing op alle content op Sparenvergelijk.nl. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u deze voorwaarden en verplicht u zich hieraan te houden. Sparenvergelijk.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of te vervangen wanneer dit nodig wordt geacht.

Gebruik van Sparenvergelijk.nl

Consumenten kunnen deze website gebruiken om eenvoudig informatie te verzamelen over financiële producten en diensten. De informatie op deze website is niet bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en moet door de bezoeker objectief worden ontvangen. De website speelt enkel een koppelende rol en is op geen enkele manier bemiddelend. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren of de producten, diensten en aanbieders aan de (wettelijke) eisen en wensen voldoen.

Bestellen

De communicatie tussen bezoekers en aanbieders valt volledig onder de verantwoordelijkheid van deze bezoekers en aanbieders. Sparenvergelijk.nl staat hier buiten en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze communicatie of de gevolgen daarvan.

Eigendom

Alle content op deze website is eigendom van Sooda Internet bv en haar partners. Op alle content rust het auteursrecht en intellectueel eigendom. Het is niet toegestaan om materiaal van Sparenvergelijk.nl te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Sooda Internet bv. Bezoekers mogen de website alleen voor persoonlijke doeleinden gebruiken via een internetbrowser. Al het overige gebruik is uitdrukkelijk verboden.

Beveiliging

Sooda Internet bv doet er alles aan om de website zo goed mogelijk te beveiligen met de juiste maatregelen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door illegale schadelijke software of virussen die via Sparenvergelijk.nl bij de bezoeker terechtkomen.

Aansprakelijkheid

Sooda Internet bv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van Sparenvergelijk.nl. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze voorwaarden.