Sparen en de belastingdienst

Vermogensrendementheffing

Euroteken geld icon

De inkomsten uit sparen en beleggen worden ondergebracht in box 3. De heffing die je over je vermogen in box 3 moet betalen, wordt vermogensrendementsheffing genoemd. Sinds 2023 wordt het fictieve rendement berekend op basis van drie vermogenscategorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Elk van deze categorieën heeft een eigen forfaitair rendementspercentage. Het totale rendement wordt belast tegen een tarief van 36% in 2024.

Sparen in het buitenland

Staat je spaargeld op een bank in een ander EU-land, dan kan in dat land bronbelasting inhouden worden op de rente. De betaalde bronbelasting verreken je met de Nederlandse belastingaanslag. Het verschilt per land of er sprake is van een bronbelastingheffing.

Peildatum

De peildatum voor het vaststellen van de rendementsgrondslag voor box 3 is 1 januari van het belastingjaar. Voor de aangifte over 2024 geldt dus de peildatum van 1 januari 2024.

Vrijstellingen

Het heffingsvrij vermogen voor 2024 bedraagt € 57.000 per persoon. Fiscale partners hebben dus een gezamenlijke vrijstelling van € 114.000. Voor minderjarige kinderen geldt geen aparte vrijstelling.

Schuldendrempel box 3

Schulden worden in mindering gebracht op het vermogen, maar er geldt een schuldendrempel. In 2024 is deze drempel € 3700 per persoon of € 7400 voor fiscale partners. Alleen het deel van de schulden boven deze drempel is aftrekbaar van het vermogen.

Voorbeeldberekening

Een echtpaar met twee minderjarige kinderen heeft in 2024 € 350.000 aan spaargeld, een tweede woning van € 250.000 en een schuld van € 90.000. Het heffingsvrij vermogen is € 114.000.

Berekening belastbaar rendement:

  • Banktegoeden: € 350.000 x 1,03% = € 3605
  • Overige bezittingen: € 250.000 x 6,04% = € 15.100
  • Schulden boven drempel: (€ 90.000 – € 7400) x 2,54% = € 2097
  • Totaal belastbaar rendement: € 3605 + € 15.100 – € 2097 = € 16.608

Berekening box 3 belasting:

  • Grondslag sparen en beleggen: € 600.000 – € 90.000 – € 114.000 = € 396.000
  • Box 3 belasting: € 16.608 x 36% = € 5979

Jullie moeten dan € 5979 aan vermogensrendementsheffing betalen in box 3 over 2024.